BURZUM: par terorismu Norvēģijā

BURZUM vienīgais dalībnieks Vargs Vikerness savā mājas lapā izplatījis paziņojumu - kurā izsaka savu viedokli par nesenajiem terora aktiem galvaspilsētā Oslo un piepilsētas salā. Cita starpā sacīts: "...bērni nav (vēl) kreisie marksistu ekstrēmisti". Bet visumā - paziņojums ir arī angliski, ko netulkojam. Lai saglabātu oriģinālo stilu.

Audio no BURZUM jaunākā albuma "FALLEN":

Tātad...

WAR IN EUROPE: PART I - CUI BONO *?

Many argue that Mr. Breivik was in fact executing orders from Mossad, to punish the Palestine-loving Marxist-governed Norway, but first and foremost to create a false banner for misinformed right-wing extremists to unite under, and that what he was doing was a "false flag" operation.

His manifest is vast, some 1500 pages, and he is pretty thorough in both what he says and what he did. There are a few facts that doesn't make sense to me. How can he list all the problems caused by different Jews in our history and yet fail to mention even one of them with a single word in his manifest? He attacks the symptoms of the disease Europe is suffering under, but not the cause of the disease.

He is a Freemason too, and that certainly doesn't make any sense whatsoever. Freemasonry is international Jewry at it's worst; they too are working for a de-construction of all nations on Earth, and to build a global Hebrew temple, enslaving us all under the will of the Jews and their servants, the Freemasons. Well, this explains why he doesn't say a word about the creators of all the different religions and ideologies now set up to fight against each other.

He is a Christian too. Now, in a sense that does make sense, but why does it make sense? The Jews created Christianity as a religion for non-Jews to follow, so that they too would become worshippers of their Hebrew false "God", so that the unruly Pagan Europeans would become servants and a powerful tool for the Jews. Whether the Jews created Islam too, or whether they just saw an opportunity coming when it was created is not known, but we do know that the Jews have always promoted conflict between these two religions and indeed they still do. When the Christians grow too strong the Jews support the Muslims to weaken the Christians. When the Muslims grow too strong the Jews support the Christians to weaken the Muslims. They often support both sides too, if both sides are too strong, and they often do in secret. Christians then kill Muslims, and vice versa, whilst the Jews laugh safely in the background, profiting from it all.

Mr. Breivik either went straight into their trap, like so many Christians have done in the past and still do, or he works knowingly for them, again like so many Christians have done in the past and still do. The Christians and the Muslims, ladies and gentlemen, are but soldiers/cannon fodder for the Jews in their mission to enslave us all under their rule.

What Mr. Breivik has said is largely true, in all except in what he doesn't say; he doesn't tell us that the Jews are the origin to all these problems, and that they were created by the Jews to hurt us. All we have to do to make this act of violence favourable to us is to make this clear to everyone; the Jews created Marxism, feminism, Christianity (need I tell you that Jesus and not least Paulus/Saul were both Jews?), so-called psychology, banking ("money lending"), the hippie-movement and all other ideologies and movements which are aimed to destroy and de-construct all nations in Europe. Behind each and every one of them you will find a Jew (or some times a Freemason)!

How could you miss that out, Mr. Breivik?

Working for the Jews, are you Mr. Breivik, to unite all European right-wing extremists under your false banner? To make sure the focus on the Jewish enemy of Europe is moved to something else? Or maybe you don't even know that you have been used by sinister Jews?

So now not only Christians kill Muslims, and vice versa. Right wing extremists are supposed to kill left-wing extremists too and vice versa I assume? Is that the plan? You did this to recruit and make even the right-wing extremists fight for the Jews?

Who benefits from this? Israel does! The Jews do! None of our aggression will be directed at them were it all should be directed. We will be fighting each other instead, whilst they move about in the background, out of the spotlight, and profit from our suffering, and in secret tighten the chains of slavery around our waists and ankles.

Oh, and by the way; true nationalists don't kill children of their own nation, even if someone tries to brainwash them, like AUF did. They were not (yet) Marxist extremists; they were just children.

Varg Vikernes
Bergen the 24th of July 2011

PS. You are free to send this article to everyone you know, and I hope you do. Translate it and publish it if you can. I claim no copyright or reproduction right to the contents of this article!"

BURZUM mājas lapa: http://www.burzum.org

* http://en.wikipedia.org/wiki/Cui_bono

Komentāri:

 • Dainis (nereģistrēts) @ 24.12.2011 - 03.33

  Tātad viens ir skaidrs - tas norvēģu šāvējs ir frīmasons (starptautiskā žīdisma kareivis) + kristietis!

  Ar nacionālismu tur sakars ir tikpat liels kā Tatjanai Ždanokai.

 • Valdis (nereģistrēts) @ 24.12.2011 - 03.33

  Man gan raksts likās varen Hitlerisks. Žīdi strādā pie visu pasaules tautu iznīcināšanas un paverdzināšanas... Kaut kā nešķiet sevišķi normāli. Vargam tomēr nav visi mājās.

 • mellene (nereģistrēts) @ 24.12.2011 - 03.33

  Varg Vikernes šājā bildē ir so sexy! Gribuuu ar viņu čiki briki.

 • pagan (nereģistrēts) @ 24.12.2011 - 03.33

  Vargs netaisa čiki briki ar mellenēm, viņš tās ēd ! :D

 • Neonz (nereģistrēts) @ 24.12.2011 - 03.33

  Iekš Draugiem.lv parādījies arī tulkojums (nav mans):

  "Karš Eiropā: Pirmā daļa – Cui Bono/Kā interesēs?

  Daudzi apgalvo to, ka Breivika kungs patiesībā ne tikai izpildīja Mossad dotos uzdevumus, lai sodītu marksistu pārvaldīto, Palestīnu mīlošo Norvēģiju, bet arī, lai pirm-un-galvenokārt radītu viltus simbolu un kuru maldinātu labējā spārna ekstrēmistus, kurus apvienotu zem tā, un, ka tas, ko viņš patiesībā darīja bija "viltus karoga izkāršanas operācija".

  Viņa milzīgais, 1500 lappušu biezais manifests pietiekoši labi atklāj gan to, ko viņš saka, gan to, ko viņš darīja. Ir tikai virkne faktu, kas ir pilnīgi bezsakarīgi. Kā gan viņš var uzskaitīt visas tās problēmas, kuras vēstures gaitā mums ir sagādājuši visdažādākie žīdi, un tā arī nepieminēt pat nevienu no tiem pat ar niecīgāko vārdu savā manifestā. Viņš uzbrūk tās slimības simptomiem, no kuriem cieš Eiropa, bet nevis šīs slimības cēloņiem.

  Viņš, izrādās, ir brīvmūrnieks, un tā nu ir pilnīga bezjēdzība. Brīvmūrniecība ir starptautisks žīdisms tā sliktākajā izpausmē; arī viņi darbojas, lai iznīcinātu pasaules tautas un radītu globālu žīdisma templi padarot mūs visus par žīdu un to pakalpiņu, brīvmūrnieku vergiem. Tas gan izskaidro to, kāpēc viņš ne vārda nesaka par visiem dažādo reliģiju un ideoloģiju radītājiem, kuri nu savā starpā ir sarīdīti, lai cits pret citu cīnītos.

  Viņš ir arī kristietis. Nu jau jēga rada savu jēgu, lai gan, kādēļ gan lai tā tāda nebūtu? Žīdi radīja kristietību kā reliģijas formu, lai tie, kuri nav žīdi, varētu tai sekot un tādejādi kļūtu par viņu žīdu viltus „Dieva” pielūdzējiem, lai nepaklausīgie Eiropas pagāni kļūtu par žīdu pakalpiņiem un spēcīgu to atbalstu. Vai žīdi radīja arī islāmu, jeb vai tie saskatīja tā tapšanā savu izdevīgumu, nav zināms, bet mēs gan ļoti labi zinām to, ka žīdi vienmēr ir izcēluši šo divu reliģiju savstarpējos konfliktus un no tiesas dara to vēl joprojām. Kad kristieši kļūst pārāk stipri, žīdi atbalsta musulmaņus, lai vājinātu kristiešus. Kad musulmaņi kļūst pārāk spēcīgi, žīdi atbalsta kristiešus, lai vājinātu musulmaņus. It bieži viņi atbalsta abas puses vienlaicīgi, ja tās abas ir pietiekami spēcīgas, un parasti dara to slepenībā. Tad gan kristieši nogalina musulmaņus, gan arī vice versa/otrādi, bet žīdi drošībā smejas kaut kur fonā, gūstot no tā visa savu labumu.

  Breivika kungs ir iekritis viņam izliktajā slazdā gluži tāpat kā tas ir noticis un vēl aizvien notiek ar daudziem kristiešiem, jeb arī viņš apzināti tur darbojas tāpat kā to daudzi kristieši ir darījuši un vēl joprojām turpina darīt. Dāmas un kungi - gan kristieši, gan musulmaņi žīdiem ir nekas vairāk kā zaldātiņi/lielgabalu gaļa to misijā mūs paverdzināt zem saviem likumiem.

  Tas, ko ir teicis Breivika kungs ir lielā mērā taisnība, izņemot to, ko viņš nav pateicis; un nav viņš pateicis to, ka tieši žīdi ir visu šo problēmu cēlonis, un ka tie ir žīdu radīti, lai mums kaitētu. Viss, kas mums ir jādara, lai padarītu šo vardarbības aktu par vēlamu mums, ir izskaidrot to ikvienam – žīdi radīja marksismu, feminismu, kristietību (vai man tiešām ir jāatgādina, ka gan Jēzus, gan tāpat Pāvils/Zauls bija žīdi?), tā saukto „psiholoģiju”, augļošanu (naudas aizdevumu uz procentiem), hipiju kustību un visas citas ideoloģijas un kustības, kuras ir tendētas iznīcināt un sagraut Eiropas nācijas. Aiz katras un it visām no tām jūs atradīsiet pa žīdam (vai, dažkārt, masonam).

  Kā gan jūs to palaidāt garām, Breivika kungs?

  Vai jūs, strādājot žīdiem, cenšaties apvienot visus Eiropas labējā spārna ekstrēmistus zem savas viltus izkārtnes? Lai būtu droši, ka Eiropas žīdisma ienaidnieku uzmanība ir pievērsta kaut kam citam? Jeb varbūt jūs pat nezinājāt, ka jūs tie briesmīgie žīdi izmanto?

  Tātad tagad kristieši vairs nenogalina tikai musulmaņus un otrādi. Tagad labējā spārna ekstrēmisti nogalina kreisā spārna ekstrēmistus un otrādi, ka es saprotu? Vai tāds ir plāns? Jūs to izdarījāt, lai pat labējā spārna ekstrēmistiem liktu cīnīties žīdu labā?

  Kas no tā iegūst? Izraēla! Žīdi! Neviena no mūsu agresijas izpausmēm tā arī netiks vērsta pret tiem, pret kuriem tām būtu jātiek vērstām. Mēs cīnīsimies viens pret otru, kamēr viņi kaut kur fonā, neizgaismoti gūs labumu no mūsu ciešanām un slepeni savilks ciešāk ķēdes ap mūsu vidukļiem un potītēm.

  Ak, un starp citu, nacionālisti nenogalina savas nācijas bērnus pat tad, ja kāds cenšas tiem izskalot smadzenes kā to darīja AUF/DJL. Tie (šobrīd) vēl nebija marksistu ekstrēmisti, tie bija tikai bērni.

  Vargs Vikerness

  Bergenā, 2011. gada 24. jūlijā

  P.S. Šo rakstu brīvi drīkst pārsūtīt ikvienam ko pazīstat, un es ceru, ka jūs to tā arī darīsiet. Tulkojiet un publicējiet, ja vien jums tas ir iespējams. Es nepieprasu ne autortiesības, ne arī publicēšanas tiesības uz šī darba saturu."

 • flex (nereģistrēts) @ 24.12.2011 - 03.33

  nu ja,tāpēc Amerika valda pār pasauli,pateicoties jūdasiem ^^

 • Dethecrator (nereģistrēts) @ 24.12.2011 - 03.33

  Ja godīgi — es par Vargu biju labākās domās pirms šitā izlasīšanas… spriedu par viņu pēc viņa mūzikas, tāpēc laikam…

 • jaanis (nereģistrēts) @ 24.12.2011 - 03.33

  Visi te ir daunji, acimredzot.