MŪŽAMEŽS ierāda Pasaules Gala iebērēšanas ceremoniju

Vispirms jāsaka, šī procedūra atšķiras no mums traģiskās un reizē pierastās bēru ceremonijas iekšpus kapsētas žogiem. Kad zemei atmiņu dēļ un sanitāri-higiēnisko prasību pēc atdodam kāda cilvēka pāri palikušās miesas, kad dvēsele aizgājējam ir aizlidojusi.

Pareizais procedūras nosaukums ir IEBĒRĒŠANA MŪŽAMEŽĀ.

Ja parastās bēres ir negaidīta un neplānota ceremonija, tad piedāvātā iebērēšana – ir gaidīta un pat vēlama procedūra.

Skatāmies attēlus...

  Vizuāli tehniskais procedūras ierīces apraksts. Vispirms attēlā ar ciparu (1) tiek uzveidots trijkājis tā, lai nodrošinātu pašas ierīces stabilitāti. Pie trijkāja augstākā punkta tiek piestiprināts striķis (2), kurš savukārt pietur ar garāko galu uz augšu no degoša materiāla (plāna koka) izgatavotu krustu (3). Pie krusta tiek piestiprināta – atkal no degošana materiāla (papīra, kartona, finiera...) plāksnīte (4) ar "iebērējamo vārdu" (kas tas ir – sk. tālāk tekstā). Tieši zem krusta tiek pakurināts ugunskurs (5), kuram ir jāsadedzina gan krusts, gan plāksnīte ar "iebērējamo vārdu". Finālā sadegušais "iebērējamais vārds" ar dūmiem (6) aiziet pa gaisu uz Otro (Neredzamo) Pasauli. Pats trijkājis un pielietojamais striķis drīkst būt no nedegoša materiāla (teiksim, metāla kājas un dzelzs drāts). Tā ir viegli pagatavojama no klāt esošajiem materiāliem visur un vienmēr.

┼ ┼  Procedūras pamatdoma: šādi "iebērējam" jeb uz neredzamo pasauli aizsūtam vēstījumu par kādu ļaunumu. Par kādu ļaunu parādību vai cilvēku darbību. Virs ugunskura pie "apvērstā" krusta piesieto zīmīti ar uzrakstīto vārdu reizē ar šo krustu sadedzinām. Šis ir izteikts meditācijas veids: kas ļauj pavērt kanālu uz Neredzamo Pasauli, un iebērēšanas reizē sūtītā informācija ātrākā ceļā nonāk Otrajā Saulē. Tur tālāk tiek saveidota notikumu virtene, kas mums nevēlamo un iebērēšanā izteikto parādību vai nu nolikvidē vai arī apgrūtina tās notikšanu. Meditāciju pastiprina gan trijkāja augšējais asais stūris, gan arī pats krusts- kas ceremonijā sadeg ar garāko galu uz augšu. Šo krustu ir stipri vēlami iekārt tieši šādā viedā, jo caur pretēji ("baznīcas veidā" iekarināto krustu ceremonija nepildīsies, un pašam ceremonijas veicējam var būt nevēlama (kad uz Otro Pasauli sūtīta enerģija neplānoti atgriežas pie pasākuma aizsācēja).

Kur nav ierobežojumi?

- ceremoniju varam veikt neirobežotā skaitā. Kaut vai 20 reizes dienā. Jāpasaka man gan: ka daudzu ceremoniju veikšana viena mērķa labad gan nepalielina šī mērķa izpildes varbūtību. Teiksim: ja kaut ko bērējam 20 reizes pēc kārtas, tas nenozīme – ka vēstījums tiek sūtīts 20 reizes lielākā intensitātē. Iebērēšanu varam veikt ar vairākām ierīcēm vienlaikus.

- ceremoniju varam veikt jebkurā vietā. Vienīgais ierobežojums: no ugunsdrošības viedokļa. Nedarīsim šo istabā vai siena čupā, kas domāta govju barošanai.

- procedūras ierīce drīkst būt jebkurā lielumā. Galvenais – lai tajā būtu visas detaļas, kas nodrošinās iercītes funkcionēšanu. Ja rocība un spēks atļauj – to var taisīt kā trijkāji kaut vai 100 metru augstumā. Tomēr ideālais augstums ierīcei ir 1 līdz 1,2 metri. Tad to varam viegli uzstādīt un pēc ceremonijas beigām novākt.

- procedūru varam veikt vienā laikā un vienā vietā ar parastajām bērēm, kad aizgājēja miesu atdodam zemē. Tā mēs palīdzēsim dvēselei ātrāk un gludāk iziet pārejas posmu (Melno Sienu) pirms tā nonāk gaismas un mūžīgās mīlestības ielokā. Šajā reizē uz plāksnītes nav jāraksta nekāds "iebērējamais vārds".

- procedūras laikā varam veikt visādas papildus darbības. Teiksim, dejot rinķī, spēlēt mūziku, deklamēt dzeju. Pats galvenais – lai viss būtu mažorīgās skaņkārtās, ar optimismu un visādi citādi pozitīvā gaisotnē.

┼ ┼ ┼  Kas ir "iebērējamais vārds"? Tas ir kādas parādības vai cilvēces ļaunuma darbības apzīmējums, kas viena vai nedaudz vārdos jāuzraksta uz plāksnītes (kura jāsadedzina reizē ar apvērsto krustu).

STRIKTS IEROBEŽOJUMS: ļoti nevēlami rakstīt uz plāksnītes kāda konkrēta cilvēka vārdu un uzvārdu. Kā jau sacīju, šis ir meditācijas veids, un Otrajā Pasaulē saņemtā vēsts par "iebērējamo" cilvēku – tiks izvērtēta. Kā zināms: daudzreiz mēs ļaunojamies uz otru ne pēc paveiktā, bet kādu citu iedomu dēļ (piemēram, gribam "uzlikt lāstu" . Tomēr aiz Melnās Sienas viss tiek izvētīts: un sodu saņem nevis tas, kuru "iebērējam", bet gan šās iebērēšanas organizators vai veicējs. No vārda un uzvārda minēšanas vislabāk atturēties. Labāk iebērēt: "sliktu laiku", "karu Vidusāzijā", "manas sievasmātes slimība" utml.

┼ ┼ ┼ ┼  Vēl ierobežojumi... Šo procedūru stipri nevēlami veikt ar nolūku izraisīt kādu ļaunumu (t.s. negatīvā iebērēšana). Atkal jāsaka: saņemtā "negatīvā" vēsts Aiz Melnās Sienas tiks izvērtēta – un ceremonijas veicējs var tik sodīts. Nevajadzētu šo veikt kā tīru dekorāciju (teiksim, rokgrupas koncertā uz skatuves). Šis tomēr ir meditatīvs brīdis, un šādā veidā "uz turieni" varam negribēti aizsūtīt kādu vēsti. Ar nezināmām sekām mums pašiem.

Pamatā visu pateicu, papildus informācija un atbildes uz jautājumu būs – ja uzmailosiet uz epastu: [email protected] ...

============

Ps. MŪŽAMEŽS šo ceremoniju pirmo reizi taisās izvest dzīvē 21.12.2012., kad iebērēs "pasaules galu". Pēc laiciņa ziņas sekos MŪŽAMEŽA blogā: http://muzamess.blogspot.com/

Komentāri: