Pat dziesmas bez vārdiem beigās izrādās esam par līķiem: AUDREY FALL — «Mitau»

(Raksta Dethecrator) «Vērmahtam un Waffen SS atkāpjoties uz Kurzemes pusi, Jelgava jūlija mēnesī vairākas reizes mainīja saimnieku. Visbeidzot pilsēta no Sarkanās Armijas artilērijas un aviācijas uzbrukumiem aizdegās. Blāzma un dūmi bija tik briesmīgi, ka pat mēs šeit, aiz Tukuma, trīs dienas no vietas varējām redzēt, ja uzkāpām Jāņkalnā pie mūsu mājas!»

Tā pirms pāris gadiem stāstīja pensionētais radagabals Robis, piebilstot: «Kad es pats pēc kara nokļuvu dzīvot un strādāt Jelgavā, veselas bija palikušas tikai dažas mājas un kādas uz ātru roku saslietas būdeles. Pilsētu mums, tās iedzīvotājiem, nācās uzcelt praktiski no jauna.»

Tieši ar šo epizodi sākas Jelgavas postroka/postmetāla kvarteta AUDREY FALL konceptuālais meistardarbs «Mitau», kas veltīts grupas dzimtajai pilsētai. Gabals «1944» iezīmē un summē to, kas gaidāms albumā tālāk: tās ir drūmas nolemtības pilnas ģitāras, tempa kāpinājumi un kritumi, kamēr kompozīcijas beigās ir skaidrs — pilsēta ir nopostīta…

Bet tā nebūs nekāda Latvijas pilsēta, ja tā netiks vairākkārt nopostīta un necelsies augšām! Tā nu albuma plūdums pulsē un atjaunojas no gabala uz gabalu, pie kam tie nav salikti hronoloģiskā secībā. Tā kā nevienā kompozīcijā teksts nav, tikai pēc nosaukumiem varam spriest, kas tieši no Jelgavas vēstures un cilvēkiem kalpojis AUDREY FALL par iedvesmas avotu: gabali «Bermondt», «Eliass», [Academia] «Petrina» un «Medem» acīmredzot iedvesmojas no konkrētu cilvēku sniegumiem (gan slavējamiem, gan kaunpilniem!), bet citi ataino dažādas vietas Jelgavas apkārtnē. (Iespējams, šeit paskaidrojumu pelna kompozīcijas nosaukums «Courland Aa». Kurzemes un Zemgales hercogistes, tāpat cara guberņu laikos Zemgale formāli skaitījās Kurzemes reģiona sastāvā. Bet no skata padīvainais vārds «Aa» senaugšvācu valodā nozīmējis «lielu upi», tāpēc ar šādu vārdu daudzās senās Livonijas baltvācu vai dažādu garīdznieku sastādītās kartēs, dokumentos un vārdiskos aprakstos parādās tā pati mūsu Lielupe.)

Muzikālā ziņā AUDREY FALL lielais sasniegums ir izvairīšanās no skanēšanas līdzīgi PELICAN un citiem instrumentālā postroka kolektīviem. Spriežot pēc Bandcamp lapā atstātajām ārzemju klausītāju atsauksmēm, Jelgavas kvartets ir viens no nedaudzajiem, kas spēj iedvest šajā pēdējos gados visai apnicīgi vienveidīgajā žanrā jaunu dzīvību!

Vērtējums: ☠ ☠ ☠ ☠ ☠ ☠ ☠ ☠ ☠ (9 galvaskausi)!

Disks: http://audreyfall.bandcamp.com/

Video — «Petrina»: http://youtu.be/uebu3ORu3uk

Komentāri: