Rīga - kā kapsētu tūrisma pilsēta

Tāda doma aizvadītās nedēļas izskaņā izskanēja pilsētas Mājokļu un vides komitejas sēdē.

Diskutējot par iespējām veikt apbedījumus slēgtajās un pusslēgtajās kapsētās, deputāti atzina, ka šīs kapsētas esot nepietiekami sakoptas. Tomēr, ja šos apbedījumus sakoptu, tie būtu aplūkošanas vērti un interesanti daļai tūristu.

Kapsētu pārvaldes priekšnieks Vilnis Bisenieks atzina, ka kapos esot apglabāts daudz prominentu personu, un tūristiem varētu šis vietas rādīt. Tiesa gan, kapus vajadzētu sakopt, un šim nolūkam nepieciešami ievērojami līdzekļi. "Lai savestu kārtībā 300 000 kapavietu, vajag sešus miljonus latu," sacīja Bisenieks. Šai sakarībā kā piemērs tika piesaukta Parīzes slavenā "Pere Lachaise" nomirušo lauks.

Deputāti nolēma, ka 26.novembrī dosies izbraukuma sēdē uz Kapsētu pārvaldi un vairākām kapsētām, lai iepazītos ar reālo situāciju.

Par ziņu: paldies www.leta.lv

Komentāri: